Quảng cáo Thông báo
Thông báo bồi dưỡng chính trị hè

[ Cập nhật vào ngày (06/08/2015) ] - [ Số lần xem: 689 ]
Thông báo bồi dưỡng chính trị hè năm 2015
Thông báo bồi dưỡng chính trị hè năm 2015

Sở GD - ĐT Cà Mau thông báo...


Thực hiện Kế hoạch 1470/KH-SGDDT ngày 08/7/2015; Thông báo 1688/TB-SGDDT của Sở GD - ĐT Cà Mau về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho cán bộ, giáo viên. Nay BGH trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 vào ngày 12/8/2015 đến hết ngày 13/8/2015, tại giảng đường trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau.
Đề nghị tất cả CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.BGH Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 13
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 13

Người dùng Online: Lượt truy cập: