Quảng cáo Thông báo
Triệu tập giáo viên tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Chính trị năm 2014

[ Cập nhật vào ngày (16/12/2014) ] - [ Số lần xem: 511 ]

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới chương trình môn Chính trị TCCN”, Vụ GDCN chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo Đề án và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (theo chương trình, nội dung triển khai thực hiện Đề án) cho giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục chính trị (GDCT) các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở giáo dục được giao đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) năm 2014.


  Kính gửi:

                     - Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN);

                     - Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được giao đào tạo TCCN

 

         Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới chương trình môn Chính trị TCCN”, Vụ GDCN chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo Đề án và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (theo chương trình, nội dung triển khai thực hiện Đề án) cho giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục chính trị (GDCT) các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở giáo dục được giao đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) năm 2014.

         1. Nội dung

         a) Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn GDCT theo hướng tích hợp và tiếp cận năng lực thực hiện và Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học trong đào tạo TCCN.

          b) Hướng dẫn xây dựng giáo án và bài giảng điện tử môn GDCT và giới thiệu, trao đổi phương pháp xây dựng bài giảng, giáo án điện tử của giáo viên một số cơ sở đào tạo TCCN.

          c) Thảo luận về vị trí, vai trò của môn GDCT đối với công tác bồi dưỡng kỹ năng và nghề nghiệp của người học. 

           2. Thành phần tham dự

          Tổ trưởng bộ môn Giáo dục chính trị và giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục chính trị (mỗi trường tối đa 2 giáo viên). 

           3. Thời gian và địa điểm

          a) Lớp miền Bắc (dành cho giáo viên các trường thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra)

         - Thời gian: 02 ngày, từ ngày 18/12 đến 19/12/2014 (Khai mạc lúc 8h00 ngày 18/12/2014). Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 16h00 ngày 17/12/2014.

         - Địa điểm: Khách sạn Hoàng Long, đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (04) 3836 2510 - 38362512, Fax: (04) 3838 9961.

          b) Lớp miền Nam (dành cho giáo viên các trường thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam từ Thành phố Đà Nẵng trở vào)

          - Thời gian: 02 ngày, từ ngày 25/12 đến 26/12/2014 (Khai mạc lúc 8h00 ngày 25/12/2014). Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 16h00 ngày 24/12/2014.

        - Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 083.8242541.
Sưu tầm Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 16
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 16

Người dùng Online: Lượt truy cập: