Tìm kiếm

 Văn bản mớiTìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   3443/SGDĐT-VP19/12/2017Về việc triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017.
2   9826/UBND-TH14/12/2017Về việc triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017
3   119/KH-UBND29/11/2017Kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Theo chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
4   3220/SGDĐT-CTTT29/11/2017Về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 119 của UBND Tỉnh.
5   20-NQ/TW25/10/2017Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
6   19-NQ/TW25/10/2017Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
7   18-NQ/TW25/10/2017Về việc : Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
8   21-NQ-TW25/10/2017Về công tác dân số trong tình hình mới.
9   30/2014/tt-bgdđt28/08/2014Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10   42/2013/TTLT31/12/2013Căn cứ luật giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009. Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
Trang: 1 2


Hoạt động Trường Nuôi dạy trẻ KT
 
 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 32
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 32

Người dùng Online: Lượt truy cập: