Quảng cáo Nghiên cứu khoa học
Trong tháng 03 năm 2014, tại khách sạn Quốc tế, phường 6 – TP. Cà Mau. Sở GD&ĐT Cà Mau phối hợp với Dự án giáo dục THCS vùng khó khăn nhất tổ chức 03 lớp tập huấn cuối cùng của khóa I cho cán bộ quản lí (CBQL), tổ trưởng chuyên môn (TTCM) thuộc các trường THCS vùng khó khăn nhất.


Chiều 22/4 / 2014, tại Sở GD- ĐT Cà Mau, Hội đồng nghiệm thu Đề tài "Lịch sử giáo dục - đào tạo Cà Mau giai đoạn 1945- 2010" do Nhà giáo nhân dân, Tiến sĩ -Thái Văn Long, giám đốc Sở GD- ĐT Cà Mau làm chủ nhiệm, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh thông qua và đạt kết quả khả quan.