Quảng cáo Tổ văn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ NGỮ VĂN

---- * ----

1. Tổ Ngữ văn có tổ trưởng và 01 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ và được hiệu trưởng giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

 2. Tổ Ngữ văn có những nhiệm vụ sau:

 a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình môn Ngữ văn, dạy học tự chọn môn Ngữ văn, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và thực hiện các hoạt động giáo dục khác của nhà trường THPT Cái Nước.

 b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

 c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

 d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên tổ Ngữ văn.

 3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

 

 

DANH SÁCH TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2018-2019

----*----

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

BIÊN CHẾ VÀO TỔ NGỮ VĂN

 (Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-THPTCN ngày 27/8/2017

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

 

1

Trương Thanh Cầm

x

CN Ngữ văn; Thạc sĩ

 

 

2

Quách Lý Khiết

 

ĐHSP Ngữ văn; Thạc sĩ

Tổ trưởng

 

3

Hồ Thị Kiều

x

CN Ngữ văn

 

 

4

Trương Thu Mẫn

x

CN Ngữ văn

 

 

5

Lê Thị Ngân

x

ĐHSP Ngữ văn

Tổ phó

 

6

Quách Bé Sáu

x

CN Ngữ văn

 

 

7

Thái Hồng Thia

x

ĐHSP Ngữ văn

 

 

8

Lê Ngọc Thơm

X

ĐHSP Ngữ văn

 

 

9

Đặng Xuân Tuyền

x

ĐHSP Ngữ văn

 

 

 
 

 

 (Danh sách này có 09 người)

 

 

 

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2017-2018

----*----

 

     Thầy: Quách Lý Khiết

     Sinh ngày 23 tháng 3 năm 1979

     Quê quán: Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: C

     Học vị: Thạc sĩ

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ Ngữ văn

     Công việc: Quản lý tổ Ngữ văn; Giảng dạy Ngữ văn và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 01684959474

 

 

     Cô: Lê Thị Ngân

     Sinh ngày 14 tháng 8 năm 1976

     Quê quán: Phúc Do, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

     Chỗ ở hiện nay: ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Ngữ văn

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Tổ phó tổ Ngữ văn

     Công việc: Quản lý tổ Ngữ văn; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Ngữ văn và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0942 665 311

 

 

 

     Cô: Trương Thanh Cầm

     Sinh ngày 20 tháng 7 năm 1983

     Quê quán: Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 2, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn (năm 2018)

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B1

     Học vị: Thạc sĩ

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Ngữ văn và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0916 225 248

 

 

     Cô: Hồ Thị Kiều

     Sinh ngày 09 tháng 11 năm 1985

     Quê quán: Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

      Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Ngữ văn                        

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Ngữ văn và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 01255835621

 

 

     Cô: Trương Thu Mẫn

     Sinh ngày 23 tháng 10 năm 1988

     Quê quán: Đầm Dơi, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 2, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

     Tin học: B

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Ngữ văn

     Liên hệ: 0914 133 419

  

 

     Cô: Quách Bé Sáu

     Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1985

     Quê quán: Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Ngữ văn

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Ngữ văn

     Liên hệ: 01256624668

 

 

 

     Cô: Thái Hồng Thia

     Sinh ngày 03 tháng 12 năm 1989

     Quê quán: Lợi An, Trần Văn Thời, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Ngữ văn

     Liên hệ: 0947 560 569

 

 

 

     Cô: Lê Ngọc Thơm

     Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1987

     Quê quán: Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Ngữ văn

     Liên hệ: 0944 518 827

 

 

     Cô: Đặng Xuân Tuyền

     Sinh ngày 05 tháng 5 năm 1976

     Quê quán: Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Ngữ văn

     Tin học: A

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ Công đoàn

     Công việc: Công tác công đoàn; Giảng dạy Ngữ văn, bồi dưỡng HS giỏi và Hướng nghiệp học sinh lớp 11

     Liên hệ: 0919 156 967

 

 

 

 

     Cô: Phạm Chúc Phil

     Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1990

     Quê quán: Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: tỉnh Bạc Liêu

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

     Tin học: B

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ:

     Công việc: (cô đã chuyển công tác về tỉnh Bạc Liêu từ ngày 01/11/2016)

     Liên hệ: 0947 225 836

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TỔ NGỮ VĂN

(Đăng tải trong thư mục kế hoạch tổ chuyên môn)

---- ♦ ----