Quảng cáo Tổ toán


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ TOÁN

----*----

1. Tổ Toán có tổ trưởng và 01 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ Toán và được hiệu trưởng giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

2. Tổ Toán có những nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình môn toán, dạy học tự chọn môn toán, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo hoc sinh yếu kém và thực hiện các hoạt động giáo dục khác của nhà trường THPT Cái Nước.

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên tổ Toán.

3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

 

 

DANH SÁCH TỔ TOÁN NĂM HỌC 2018-2019

---- ♦ ----

       
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

BIÊN CHẾ VÀO TỔ TOÁN

 (Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-THPTCN ngày 27/8/2018

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Chơn

 

ĐHSP Toán; Thạc sĩ

Tổ phó

CT Công đoàn CS

2

Võ Thành Đời

 

ĐHSP Toán-Tin


 

3

Hà Thúc Hảo

 

ĐHSP Toán

Tổ trưởng

 

4

Phan Hoàng Luỹ

 

ĐHSP Toán-Tin

 

 

5

Phan Xuân Ngọc

x

ĐHSP Toán

 

 

6

Hoàng Mạnh Tấn

 

ĐHSP Toán

 

Trưởng ban TTND

7

Nguyễn Thành Tiển

 

ĐHSP Toán

 

 

8

Nguyễn Thùy Trang

x

ĐHSP Toán

 

 

9

Phan Thị Hà

x

ĐHSP Toán -Tin

 
 


 

  


 

 

 (Danh sách này có 09 người)

  

 

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ TOÁN NĂM HỌC 2018-2019

----*----

 

 

     Thầy: Hà Thúc Hảo

     Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1961

     Quê quán: Hương Chữ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế

     Chỗ ở hiện nay: Số nhà...../đường Hồ Thị Kỷ, Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

     Tin học: A

     Chức vụ: Tổ trưởng

     Công việc: Quản lý tổ Toán; Giảng dạy Toán và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0919 948 958

 

 

 

     Thầy: Hoàng Mạnh Tấn

     Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1961

     Quê quán: Yên Khang, Ý Yên, Nam Định

     Chỗ ở hiện nay: Số nhà...../đường......, Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

     Tin học: A

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ Công đoàn; TB TTND

     Công việc: Giảng dạy môn Toán

     Liên hệ: 0972 817 476; 0949046020

 

 

 

     Thầy: Nguyễn Thanh Chơn

     Sinh ngày 08 tháng 6 năm 1978

     Quê quán: Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 3, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm 2018)

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B1-Châu Âu

     LLCT: Trung cấp

     QLNN: Chuyên viên

     Học vị: Thạc sĩ

     Chức vụ: Chủ tịch CĐCS; Tổ phó tổ Toán

     Công việc: Công tác Công đoàn; Quản lý tổ Toán; Chủ nhiệm lớp, giảng dạy Toán và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0919 771 346

 

 

     Thầy: Võ Thành Đời

     Sinh ngày 02 tháng 10 năm 1986

     Quê quán: Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm IV, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Toán

     Tin học: ĐH

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường

     Công việc:  Công tác Đoàn; Giảng dạy Toán

     Liên hệ: 0902 390 280

 

 

 

     Thầy: Phan Hoàng Lũy

     Sinh ngày 18 tháng 4 năm 1984

     Quê quán: Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin

     Tin học: ĐH

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp, giảng dạy Toán và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0977 433 778; 0944433778

 

 

     Cô: Phan Xuân Ngọc

     Sinh ngày 07 tháng 5 năm 1983

     Quê quán: Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Toán; GDNGLL

     Liên hệ: 0917 735 108

 

 

     Thầy: Nguyễn Thành Tiển

     Sinh ngày 28 tháng 01 năm 1987

     Quê quán: ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Toán

     Tin học: B

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường

     Công việc: Công tác đoàn; Chủ nhiệm lớp; giảng dạy Toán

     Liên hệ: 01228408340

 

 

     Cô: Nguyễn Thùy Trang

     Sinh ngày 03 tháng 6 năm 1989

     Quê quán: Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Số nhà...../đường Tân Duyêt, khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

     Tin học: B

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; giảng dạy Toán

     Liên hệ: 0918 551 057

 

 

     Cô: Phan Thị Hà

     Sinh ngày 07 tháng 10 năm 1984

     Quê quán: Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh

     Chỗ ở hiện nay: Đường Tân Duyệt, khóm 1,  TT.Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán -Tin

     Tin học: ĐH

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Toán

     Liên hệ:

 

 

     Thầy: Nguyễn Ngọc Tuấn

     Sinh ngày 08 tháng 11 năm 1978

     Quê quán: Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 2, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Toán

     Tin học: A

     Ngoại ngữ:

     Chức vụ: Đã xin thôi việc từ tháng 8 năm 2017

     Công việc:

     Liên hệ:

 

 

     Thầy: Trần Trọng Tính

     Sinh ngày 19 tháng 9 năm 1989

     Quê quán: Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Thầy đã chuyển về Trường THPT Quách Văn Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau tháng 8 năm 2016

     Công việc:

     Liên hệ:

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TỔ TOÁN

(Đăng tải trong thư mục kế hoạch tổ chuyên môn)

---- ♦ ----