Quảng cáo Tổ văn phòng

 

TỔ VĂN PHÒNG

----*----

 

   Ông: Trương Thành Ngô

   Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1975

   Quê quán: xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

   Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

   Trình độ chuyên môn:Trung cấp Kỹ thuật viên CNTT

   Tin học: B

   Chức vụ: Tổ trưởng tổ văn phòng

   Công việc: Quản lý tổ; Phụ trách văn thư, lưu trữ; Soạn thảo văn bản; tổng hợp báo cáo

   Liên hệ: 0985 543 299

 

 

    Ông: Hồ Minh Thơi

   Sinh ngày 15 tháng 02 năm 1977

   Quê quán: xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

   Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

   Trình độ chuyên môn:Trung cấp Kế toán-thư viện

   Tin học: A

   Ngoại ngữ: B

   Chức vụ: Tổ phó tổ văn phòng

   Công việc: Phụ trách Thư viện

   Liên hệ: 0918 822 819

 

   Ông: Phạm Chí Nhân

   Sinh ngày 03 tháng 6 năm 1989

   Quê quán: xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

   Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

   Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

   Tin học: B

   Ngoại ngữ: B

   Chức vụ: Nhân viên

   Công việc: Phụ trách CNTT- TBDH

   Liên hệ: 0943 302 506

 

    Bà: Huỳnh Thị Phê

   Sinh ngày 04 tháng 4 năm 1984

   Quê quán: xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

   Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

   Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

   Tin học: A

   Ngoại ngữ: B

   Chức vụ: Nhân viên

   Công việc: Kế toán

   Liên hệ: 0949 763 769

 
  
    Ông: Huỳnh Tấn Mẫm

   Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1989

   Quê quán: ấp Nguyễn Quy, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

   Chỗ ở hiện nay:ấp Nguyễn Quy,thị trấn Cái Nước,huyện Cái Nước,tỉnh Cà Mau

   Trình độ chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính

   Trình độ chuyên môn: Đang học Đại học Luật

   Tin học: A

   Ngoại ngữ: B

   Chức vụ: Nhân viên

   Công việc: Bảo vệ cơ quan

    Liên hệ: 0914222201

      

 

   Ông: Lê Đặng Trường Sơn

  Sinh ngày 12 tháng 02 năm 1992

  Quê quán: xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

  Chỗ ở hiện nay: ấp Nhà Thính B, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

  Trình độ chuyên môn: Y sĩ đa khoa

  Tin học: A

  Ngoại ngữ: B

  Chức vụ: Nhân viên

  Công việc: Phụ trách y tế trường học

  Liên hệ: 01245622852

 

 

  Ông: Trương Ngọc Bích

  Sinh ngày...tháng ....năm 1967

  Quê quán: xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

  Chỗ ơ hiện nay: xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

  Trình độ chuyên môn:

  Tin học:

  Ngoại ngữ:

  Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

  Công việc: Bảo vệ cơ quan

 

 

 

 
 Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
Khúc hát sông quê
 


 Hiển thị bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 22
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 22

Người dùng Online: Lượt truy cập: