Quảng cáo Chức năng, nhiệm vụ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

---- * ----

Trường trung học phổ thông Cái Nước là loại hình trường công lập, một cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-UB ngày 20/8/1983 của Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau và Bạc Liêu). Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Trường trung học phổ thông Cái Nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường theo quy định của pháp luật.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục và phát triển nhà trường. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh của trường tham gia hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

---------

 
 Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
Khúc hát sông quê
 


 Hiển thị bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 37
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 37

Người dùng Online: Lượt truy cập: