Văn bản hành chính » Văn bản UBND tỉnh Cà Mau
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Văn bản UBND tỉnh Cà Mau
Đóng
Văn bản UBND Tỉnh Cà Mau (9)Tìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   04/CT-UBND15/04/2020Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau
2   42/HĐ.TĐKT08/12/2014Hướng dẫn một số nội dung bình xét thi đua, khen thưởng
3   5663/UBND -VX04/11/2013Về việc tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2013
4   1638/QĐ-UBND04/11/2013Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
5   09/2013/QĐ-UBND16/08/2013Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6   1804/QĐ-UBND14/12/2012Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
7   04/2012/QĐ-UBND18/04/2012Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
8   480/QĐ-UBND08/03/2012Ban hành " Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9   154/QĐ-UBND06/02/2012Ban hành quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10   1749/QĐ-UBND14/11/2011Về việc Phê duyệt Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn QG của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015
Trang: 1 2
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 24
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 24

Người dùng Online: Lượt truy cập: