Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Hội cựu Giáo chức
Đóng
HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH CÀ MAU LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

[ Cập nhật vào ngày (19/09/2016) ] - [ Số lần xem: 2043 ]

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2917 của ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau đã diễn ra sự kiện quan trọng đối với hoạt động của Hội Cựu giáo chức đó là được ký kết chương trình kế hoạch phối hợp với Sở GD&ĐT Cà Mau.


Trước đó, vào ngày 29 tháng 7 năm 2016, lãnh đạo  Sở GD&ĐT và Thường trực Hội Hội CGC tỉnh Cà Mau  đã có cuộc  họp  bàn và rút kinh nghiệm về công tác phối hợp hoạt động giữa Sở GD&ĐT và Hội CGC.  Thông qua công tác phối hợp, là điều kiện thuận lợi nhất để Hội CGC tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, tích cực hưởng ứng các hoạt động thi đua của ngành, có những đóng góp hiệu quả  vào các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua «Hai tốt».

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, Kế hoạch chính thức Số: 2433 /KH-SGDĐT-HCGC  về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được Sở GD&ĐT và Hội CGC ký kết như trên đã nêu. Theo đó có 7 nội dung phối hợp:

 1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến các cơ sở giáo dục và trường học.

 2. Hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục (QLGD)  đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

 3. Thường xuyên nắm bắt các thông tin liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT ; các ý kiến đóng góp, phản ánh từ dư luận xã hội về tình hình giáo dục địa phương nhằm kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả. 

4. Đề xuất và tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan cấp tỉnh, cấp ngành ; phát động, tập hợp và triển khai các nghiên cứu sư phạm ứng dụng, các sáng kiến kinh nghiệm trong ngành, phục vụ cho công tác QLGD và hoạt động dạy - học.

 5. Tăng cường phổ biến thông tin liên quan đến giáo dục địa phương thông qua website của Sở GD&ĐT, có kế hoạch xây dựng và định kỳ phát hành Tập san Thông tin Giáo dục (do Sở GD&ĐT chủ trì), tổ chức các hội thảo, hội nghị  chuyên đề nhằm đánh giá, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy - học.

            6. Tranh thủ vận động xã hội hóa giáo dục từ phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp, hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở vật chất dạy học và giáo dục đạo đức HSSV. Có kế hoạch xây dựng và sử dụng Quỹ « Vì sự nghiệp giáo dục » phù hợp quy định của pháp luật nhằm kịp thời giải quyết những nhu cầu bức xúc của giáo dục địa phương.

            7. Tích cực vận động toàn ngành hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động phối hợp phát động các phong trào thi đua của ngành hướng đến mục tiêu phát triển và đổi mới toàn diện sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.  Để triển khai thực hiện các nội dung trên ;

         - Đối với Sở GD&ĐT có 5 trách nhiệm:

         1- Kịp thời thông tin về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và công tác chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD&ĐT về các nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT tỉnh nhà, đồng thời đề xuất yêu cầu phối hợp cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội CGC.

2- Định hướng các nội dung thông tin giáo dục chủ yếu, thống nhất các nội dung cần tập trung tuyên truyền, giáo dục ở từng thời điểm; chủ động phát động các phong trào thi đua cụ thể về công tác quản lý, hoạt động dạy – học, nghiên cứu sư phạm ứng dụng…, trong ngành.

3- Nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin truyền thông website của ngành, từng bước xây dựng và định kỳ phát hành Tập san Thông tin Giáo dục của Sở GD&ĐT.

4- Kịp thời chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về các vấn đề thiết yếu của ngành mà dư luận xã hội quan tâm ; chủ động đề xuất và triển khai phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến công tác phát triển giáo dục và kinh tế xã hội địa phương.

5- Chủ động hoàn tất thủ tục thành lập Quỹ « Vì sự nghiệp giáo dục ». Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị phối hợp tích cực tham gia các hoạt động vận động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

 - Đối với Hội CGC cũng có 5 trách nhiệm:

 1- Tích cực phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các định hướng lớn của ngành ; giáo dục phát huy truyền thống đạo đức nhà giáo đến toàn thể hội viên.

2 - Tăng cường vai trò đoàn kết, kết nối giữa đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD đương chức và đã nghỉ hưu trong công tác giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức  nhà giáo ; chủ động liên kết các Ban đại diện cha mẹ học sinh và cộng đồng góp phần giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách học sinh.

3 - Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giáo dục, giảng dạy (thông qua các đề tài nghiên cứu, tham luận hội thảo, bài viết gửi Website, Tập san Thông tin Giáo dục của Sở GD&ĐT, Chuyên trang Giáo dục Báo Cà Mau..) ; chủ động đề xuất và tích cực tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án giáo dục,… do Sở GD&ĐT chủ trì và đề nghị phối hợp.

4 - Thông qua Hội CGC các cấp ở từng địa phương, thường xuyên nắm bắt các thông tin, dư luận xã hội liên quan đến giáo dục, kịp thời phản ánh đến cơ quan QLGD các cấp để có giải pháp, quyết định quản lý thỏa đáng.

 5- Tiếp tục vận động xã hội hóa giáo dục trong phạm vi Điều lệ Hội đã được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện phương châm « Toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục », góp phần nêu cao « đạo đức nhà giáo » và truyền thống «  Tôn sư trọng đạo » trong toàn thể cộng đồng.

    
NGND.TS.Thái Văn Long - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Cà MauCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 21
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 21

Người dùng Online: Lượt truy cập: