Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Hội cựu Giáo chức
Đóng
HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH CÀ MAU NHIỆM KỲ (2015 - 2020) QUYẾT TÂM KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA MỘT HỘI NGHỀ NGHIỆP

[ Cập nhật vào ngày (06/03/2016) ] - [ Số lần xem: 10559 ]

Sau một thời gian dài chuẩn bị, Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh Cà Mau lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra vào ngày 12/11/2015. Đây là niềm vui, niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, của những người đã đem hết tình cảm và trí tuệ của mình đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.Từ đặc điểm của một Hội nghề nghiệp và thực trạng tình hình cụ thể hoạt động của Hội, của địa phương, Đại hội đã thảo luận và quyết định Phương hướng nhiệm kỳ mới để hoạt động của Hội vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vừa góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chung của ngành giáo dục tỉnh nhà...


         Để thực hiện Nghị quyết Trung ương VIII ( khóa XI) về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; các Nghị quyết của Trung ương Hội và Tỉnh Hội; đồng thời triển khai thực hiện Điều lệ Tỉnh Hôi; phương hướng và nhiệm vụ chung của Hội trong giai đoạn tới là: Xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng xã hội học tập, đóng góp sự nghiệp giáo dục với tư cách là cựu nhà nhà giáo, là người trí thức cách mạng. Khẩu hiệu hoạt động của Hội là: “Đoàn kết - Trí tuệ - Trách nhiệm”. Với các nội dung cụ thể sau:         


          1. Về xây dựng và phát triển Hội :


            - Trong tháng 3/2016 Tỉnh Hội hoàn thành việc xây dựng các Quy chế, các văn bản Hướng dẫn triển khai Điều lệ Hội đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa mới phê duyệt và theo sự thống nhất của Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 vào ngày 2/2/2016 vừa qua.

          - Thường xuyên duy trì và tăng cường chất lượng hoạt động của Ban Thường trực và các Ban chuyên môn của Hội CGC các cấp trong tỉnh.

           - Phân công các Ủy viên Ban Thường vụ và Ban chấp hành phụ trách các Huyện và Thành Hội ( Thông báo bằng văn bản).

          - Đến tháng 11/2016 phải thành lập và tổ chức được Đại hội ở 100% Hội CGC huyện, TP ( đến thời điểm tháng 3 năm 2016 còn  các huyện Cái Nước, Năm Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển và Thới Bình chưa tổ chức được Đại hội lần thứ 2). Thành lập Hội CGC xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện; thường xuyên củng cổ tổ chức và hoạt động Hội CGC huyện, TP; Hội CGC xã, phường, thị trấn. Phấn đấu phát triển số lượng hội viên đạt tỉ lệ từ 80 - 90%  các cựu giáo chức tham gia Hội.

             - Thường xuyên phát động phong trào thi đua xây dựng: Gia đình nhà giáo tiêu biểu, gia đình văn hóa, gia đình gương mẫu, gia đình hiếu học trong hội viên, phấn đấu 100% hội viên đạt danh hiệu thi đua  ở trong nhiệm kỳ.

             - Có 100% hội viên tham gia công tác khuyến học khuyến tài.

             - Duy trì phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể ở các chi hội, tích cực tham gia quỹ hùn vốn, quỹ tương trợ, quỹ thăm hỏi….Có 100% chi hội có quỹ hoạt động tốt, việc quản lý và sử dụng quỹ đảm bảo đúng mục đích, công khai và chặt chẽ.

          - Xây dựng tổ chức cơ sở Hội ở các trường học, cơ quan quản lý giáo dục làm nòng cốt trong hoạt động của các cấp Hội từ cơ sở. 

          - Trong nhiệm kỳ, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội CGC đạt danh hiệu “Hội vững mạnh” hàng năm.

         

          2. Hoạt động hỗ trợ giáo dục - đào tạo:

 

          -  Quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW hội nghị Trung ương 8 khóa XI ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Hội CGC tỉnh có nhiệm vụ đóng góp, tư vấn, phản biện các đề án, chính sách của ngành: đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới thi cử và kiểm tra đánh giá, phát huy năng lực người học, đề xuất chế độ chính sách cho giáo viên và cán bộ quản lý.

          - Phối hợp tốt với hệ thống chính trị ở cơ sở thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, tăng tỉ lệ học sinh ra lớp; khắc phục tình trạng học sinh bỏ học để thực hiện công tác PCGD cho trẻ 5 tuổi, PCGD và xóa mù chữ.

          - Tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020 và tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ tại các TTHTCĐ xã, phường, thị trấn. 


          3. Phối hợp với các tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị:


          - Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, Hội Người Cao tuổi thực hiện có hiệu quả Quyết định 89/QĐ-TTg về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020. Vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”; phát động phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo tiêu biểu”.

         - Tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương do Đảng bộ, chính quyền địa phương, Mặt trận, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi tổ chức đồng thời phối hợp với các tổ chức có liên quan như Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Câu lạc bộ hưu trí … thực hiện các cuộc vận động của Trung ương và địa phương.  


           4. Hoạt động tuyên truyền vận động xây dựng tổ chức Hội:


          - Thực hiện chỉ thị 03/CT-BCT về “Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh”, tổ chức học tập các Bức thư của Bác gửi cho ngành giáo dục, vận động CGC gương mẫu sinh hoạt ở khu dân cư, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống.

          - Tổ chức họp mặt truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tham gia các hoạt động về nguồn, hội thảo, nhân các ngày lễ lớn  do ngành GD&ĐT  tổ chức. Đề xuất với Sở GD&ĐT xây dựng Phòng Truyền thống ngành GD-ĐT.

          - Vận động hội viên tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài, hoạt động truyền thông giáo dục qua các chuyên mục của ngành giáo dục. 


           5. Hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên:


            - Thành lập Quỹ tương trợ ở các cấp Hội; đặc biệt là ở Tỉnh Hội và Huyện Hội; xây dựng Quy chế sử dụng công khai, minh bạch và dân chủ.

          - Lãnh đạo các cấp Hội phối hợp với CĐGD cùng cấp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo đã nghỉ hưu,  kịp thời giúp đỡ gia đình cựu giáo chức đang gặp khó khăn, bệnh tật hiễm nghèo.

          - Vận động các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội  đóng góp để tổ chức tương trợ, thăm hỏi, giúp đỡ về vật chất, tinh thần kịp thời.           

            - Vận động  hội viên tiết kiệm đóng góp quỹ hàng năm để tổ chức họp mặt, tham quan du lịch. 

            Với quyết tâm của cả Ban chấp hành Tỉnh Hội nhiệm kỳ II và sự quan tâm quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau; sự hổ trợ của các cấp chính quyền; chúng tôi tin tưởng Hội Cựu giáo chức tỉnh Cà Mau trong thời gian tới sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại; sẽ có thêm nhiều thành tựu và nhiều khởi sắc...
NGND.TS Thái Văn Long - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Cà MauCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 12
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 12

Người dùng Online: Lượt truy cập: