Quảng cáo Thông tin hướng nghiệp
Đính chính kết luận nội dung tố cáo số 1254/KL-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[ Cập nhật vào ngày (16/12/2014) ] - [ Số lần xem: 344 ]

Ngày 04/10/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 1254/KL-BGDĐT đối với ông Hoàng Xuân Quế

Sưu tầm Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 17
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 17

Người dùng Online: Lượt truy cập: