Quảng cáo Thông tin hướng nghiệp
Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường

[ Cập nhật vào ngày (16/12/2014) ] - [ Số lần xem: 389 ]

Ngày 30/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án).


Kính gửi:    

                 - Các đại học, học viện;

       - Các trường đại học, cao đẳng;

       - Các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.

 

         Ngày 30/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án). Đề án quy định sinh viên tốt nghiệp (đầu ra) đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 đối với cao đẳng, đại học không chuyên ngữ, bậc 4 đối với cao đẳng chuyên ngữ và bậc 5 đối với đại học chuyên ngữ theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hiện nay năng lực ngoại ngữ của sinh viên khi nhập học (đầu vào) rất khác nhau và thường là chưa đạt chuẩn. Trước thực tế đó, Đề án yêu cầu các trường triển khai hình thức dạy học ngoại ngữ tăng cường để hỗ trợ chương trình đào tạo chính khoá nhằm bảo đảm năng lực ngoại ngữ của sinh viên khi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng và các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) triển khai dạy học ngoại ngữ tăng cường như sau:

         1. Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ

        - Chuẩn đầu ra ngoại ngữ được nâng cao dần đối với từng khoá tuyển sinh, từng chương trình đào tạo nhưng phải hướng tới sớm đạt mục tiêu của Đề án; lộ trình đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và sự cố gắng của nhà trường.

        - Nhà trường công bố công khai chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, lộ trình đạt chuẩn cũng như các loại chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận cho miễn học/thi ngoại ngữ (nếu có) trên trang thông tin điện tử chính thức của trường trước mỗi khoá/kỳ học để sinh viên có kế hoạch học tập và đạt chuẩn theo quy định.

        - Trong khi học sinh trung học phổ thông chưa được học ngoại ngữ theo chương trình mới (chương trình học 10 năm, ban hành theo quy định của Đề án), khuyến khích sinh viên tham gia học ngoại ngữ tăng cường nhưng không bắt buộc.
Sưu tầm Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 7
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 7

Người dùng Online: Lượt truy cập: