Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 TIN TỨC
Đại Hội Chi Ủy Trường NDTKT Cà Mau, Nhiệm kỳ 2017-2020.

[ Cập nhật vào ngày (19/09/2017) ] - [ Số lần xem: 112 ]


ĐẠI HỘI CHI ỦY NHIỆM KỲ

2017 - 2020


  Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2017 Chi ủy trường Nuôi - Dạy trẻ khuyết tật Cà Mau tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đến dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Đặng Thùy Phương - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục.

Đại diện Chi bộ, đồng chí Nguyễn Nga - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 và thông qua Đại hội Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

R (12).JPG

Toàn cảnh Đại Hội

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt các mặt công tác như:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

Triển khai đúng,đầy đủ các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà Nước đến Chi bộ và tập thể HĐSP. Chi bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm và đạt hiệu quả cao công tác chính trị tư tưởng nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đảng viên được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt 100%.

Thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến chế độ, quyền lợi học sinh như: công văn số 1193/UBND-KT ngày 18 tháng 03 năm 2014 của UBND tỉnh quy định chế độ ngày ăn của học sinh, Thông tư liên tịch số 42/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013.   

Nhiệm kỳ qua 100% đảng viên thực tốt công tác chính trị tư tưởng.

2. Công tác xây dựng Chi bộ:

Quán triệt đúng, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, qui định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tất cả đảng viên trong chi bộ. Thông qua cuộc họp thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, mục tiêu phấn đấu của từng đồng chí nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao.

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy Dân chính Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”, Kế hoạch số 49-KH/ĐU.SGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2016, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy Dân chính Đảng.

Đảng viên thường xuyên tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong công tác được giao theo Chỉ thị 17-CT/TU ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đề cao tinh thần cảnh giác chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Nêu cao tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương Nghị quyết của Đảng.

Chi bộ thực hiện tốt công tác công khai, dân chủ, phát huy quyền và trách nhiệm của từng đồng chí trong công tác xây dựng nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh.

Chi bộ thực hiện nghiêm công tác đánh giá xếp loại đảng viên, đánh giá chất lượng chi bộ theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25 tháng 9 năm 2014, Kế hoạch số 47-KH/ĐU.SGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2016 kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng Tổ chức cơ sơ đảng và đảng viên năm 2016, Công văn số 533-CV/BTCTU ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016.

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác chăm bồi, phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ theo quy hoạch đạt chỉ tiêu kề hoạch đề ra. Đảm bảo đúng  nguyên tắc, đúng quy trình, trung thực và khách quan. Kết nạp mới 05 đồng chí đảng viên đạt vượt chỉ tiêu 03 đồng chí.

Xây dựng được Chi bộ đoàn kết, cuối năm không có đồng chí nào vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”.

Thông qua cuộc họp Chi bộ từng đồng chí đảng viên được nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm nội dung đăng ký. 100% đảng viên thực hiện tốt theo nội dung đăng kí đề ra.

3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên:

Tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết, những qui định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, tất cả văn bản liên quan đến Đảng viên, cán bộ giáo viên - nhân viên trong đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên - nhân viên được chú trọng và đi vào chiều sâu theo hướng tự giác.

Nhiệm kỳ qua 100% cán bộ, giáo viên - nhân viên thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả chỉ tiêu kế hoạch theo từng năm học.

Nâng cao hiệu quả hoạt động từng đồng chí, hoạt động của đơn vị ngày càng tiến bộ và đi vào chiều sâu. Qua đó tạo được sự đồng thuận trong đổi mới quản lý, cải cách hành chính, phương pháp làm việc nhanh, gọn, đạt hiệu quả cao.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo phương châm: “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của từng đồng chí, học sinh trong đơn vị.

Ba năm liền đạt: Chi bộ Trong sạch vững mạnh.

4. Công tác lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên:

Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo đoàn thể như: Chỉ đạo Công đoàn thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công đoàn viên, thăm hỏi động viên tinh thần công đoàn viên khi ốm đau, quan tâm động viên tinh thần kịp thời và phối hợp tốt với chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vịCông đoàn cấp trên giao.

Đạt vượt chỉ tiêu các cuộc vận động quyên góp quỹ vì người nghèo…các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động.

Kết quả nhiều năm liền Công đoàn đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh.   

Chi bộ chỉ đạo Đoàn thanh niên hoàn thành tốt công tác Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019. Tích cực tham gia vào các hoạt động do Đoàn khối Dân chính Đảng tổ chức, các hoạt động phong trào do Ban Ngành, đoàn thể phát động. Qua đó, đã tạo được sự phối hợp của từng đồng chí trong đơn vị, sự chia sẻ trong tất cả hoạt động và trong tập thể.

Đoàn thanh niên phát huy được vai trò trong việc xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tích cực giới thiệu 02 đồng chí đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, đạt chỉ tiêu đề ra.

5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chuyên môn:

a. Cơ sở vật chất - thiết bị phục vụ công tác  Nuôi - Dạy:

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Sở Giáo dục phối hợp tốt các ban ngành xin kinh phí trang bị máy chiếu, máy vi tính đến từng phòng học nhằm từng bước thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy - học đáp ứng yêu cầu giáo dục căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công tác dạy - học đối với trẻ khuyết tật.

Nâng cấp sân trường, mua sắm đồ chơi ngoài trời và xin xây mới 04 phòng học, 01 phòng tâm vận động, 01 phòng thể dục đa năng, 01 nhà bếp. Kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Chỉ đạo đơn vị sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, thiết bị, báo cáo đúng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

b. Công tác dạy - học:

Đơn vị đã tuyển sinh đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổ chức tốt ngày Khai giảng năm học, tạo được sinh khí phấn khởi ngày đầu tiên đến trường đối với học sinh và phụ huynh.

Xây dựng hoàn thiện  phân phối chương trình  hai cấp học, đảm bảo tính phù hợp theo từng dạng tật. Chú ý tập trung lồng ghép kiến thức kỹ năng  giao tiếp, kỹ năng sống vào bài dạy, vận dụng hợp lí phương pháp dạy - học đối với học sinh khuyết tật.

Phối hợp cùng Khoa giáo dục Đặc biệt trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tập huấn Ngôn ngữ kí hiệu cho CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Xin tổ chức SCC tài trợ nâng cao năng lực chuyên môn dạy trẻ tự kỉ và năm học 2016 - 2017 đơn vị cũng đã thí điểm thành công mô hình dạy trẻ tự kỉ.    

c. Công tác Nuôi và hướng nghiệp nghề:

Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt phí theo công văn số 2544/UBND-VP ngày 30 tháng 06 năm 2011 và công văn số 1193/UBND-KT ngày 18 tháng 03 năm 2014 về việc Quy định mức tiền ăn cho học sinh trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Cà Mau.

Kiểm tra đột xuất, thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng y tế, lớp học và vệ sinh khu Kí túc xá, cảnh quan trường học, phát hiện kịp thời những hạn chế, tìm biện pháp xử lí, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Thường xuyên kiểm tra nền nếp và sinh hoạt tại khu Ký túc xá.

Phối hợp  tốt với Trung tâm giáo dục Nghề thành phố Cà Mau mở 02 lớp học nghề đan, kết cườm có 24 em học sinh tham gia . Đã qua có 06 em ra trường và 06 em đã có việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân. Đây cũng là điều kiện tốt nhất giúp học sinh không mặc cảm với cuộc sống, từng bước tự tin trở về gia đình, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Trên cơ sở những ưu điểm đã đạt được, Chi bộ cũng nhìn nhận những hạn chế trong đảng viên nhiệm kỳ qua còn thiếu mạnh dạn tự phê bình và phê bình đồng chí, còn tránh né hạn chế dẫn đến chưa kiên định tư tưởng, hết lòng phục vụ chăm lo giáo dục học sinh.

Tư tưởng trông chờ ỷ lại, nên thiếu tự chủ trong quyết định các vấn đề có liên quan thuộc phạm vi mình phụ trách.

Chưa đầu tư suy nghĩ, tự học hỏi để khắc phục khó khăn trong quá trình dạy - học và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Còn đồng chí đảng viên thiếu sức chiến đấu, suy nghĩ cục bộ dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Từ những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát với hạn chế bản thân từng đồng chí.

Đề cao vai trò, tính tiên phong trong Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi ủy tiếp tục thực hiện công tác chính trị tư tưởng như:

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Thực hiện kế hoạch số 29-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục triển khai, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương.

Mỗi đảng viên phải là một tấm gương về nhân cách sống, là người tiên phong trong thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương và ngành Giáo dục.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả các buổi học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước.

Công tác xây dựng Chi ủy:

Xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Thông qua cuộc họp Chi ủy hàng tháng, quán triệt quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, những quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm từng bước nâng cao nhận thức, vai trò, nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Chi ủy định kỳ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy theo kế hoạch số 49-KH/ĐU.SGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Đảng ủy SGD&ĐT triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Đảng ủy Dân Chính Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và đạt hiệu quả Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy Dân chính Đảng về kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nhạt phai ý tưởng cách mạng. Tuyệt đối bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy quyền làm chủ của từng đảng viên, nêu cao tinh thần “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trước Chi bộ, tập thể HĐSP.

Thực hiện nghiêm công tác đánh giá chất lượng, xếp loại đảng viên. Sau đợt đánh giá xếp loại, tìm ra được nguyên nhân dẫn đến hạn chế để khắc phục và phát huy những ưu điểm nhân rộng điển hình trong Chi bộ và tập thể.

Tiếp tục quan tâm và phát triển đảng viên mới, chăm bồi quy hoạch thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực trong đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển đơn vị và Ngành Giáo dục

Thực hiện công tác cán bộ đảm bảo nguyên tắc, quy trình, trung thực, khách quan, dân chủ.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 69-NQ/BCSĐ-BGD ngày 27 tháng 02 năm 2017, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung “Xây dựng các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn mực đạo đức người học trong ngành giáo dục”.

Thực hiện công văn số 584 CV/TU ngày 29 tháng 3 năm 2017 về việc sinh hoạt chuyên đề các nội dung chủ yếu từ nay đến năm 2020:

Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2017: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Năm 2018: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”.

Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trong nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Công tác xây dựng tổ chức, cán bộ, đảng viên:

Nâng cao mục tiêu giáo dục với chủ đề “Người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng” do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Liên minh chiến dịch toàn cầu vì Giáo dục tại Việt Nam phát động và tổ chức với mục tiêu “Góp tiếng nói và nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật”.

Quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... văn bản của Ngành đến từng đồng chí trong Chi bộ, đơn vị.

Triển khai đến tập thể Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế nâng lương trước thời hạn...Kế hoạch phát triển đơn vị giai đoạn 2016 và định hướng đến 2020.

Tiếp tục xây dựng tập thể tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Nâng cao chất lượng đội ngũ về bản lĩnh chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu đối với trẻ khuyết tật.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo (cô giáo) là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng tập thể đoàn kết - Thi đua dạy tốt - học tốt”.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở theo Quy định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/9/2007. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 quy định đạo đức nhà giáo. Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thực hiện nghiêm Quyết định số 2544/UBND-VX ngày 30/06/2011 về việc quy định mua đồng phục, trang phục và sinh hoạt phí của học sinh. Công văn số 1193/UBND-KT ngày 18/3/2014 về việc quy định mức tiền ăn cho học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật và Thông tư Liên tịch số 42/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/12/2013.

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị theo quy định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, thái độ chuẩn mực, tinh thần tự giác với nhiệm vụ được giao.

Qua báo cáo của Chi bộ, đồng chí Đặng Thùy Phương chỉ đạo Đại hội:

 Nhiệm kỳ 2015 - 2017 Chi bộ đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Bên cạnh Chi bộ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

R (18).JPG

Đ/c Đặng Thùy Phương chỉ đạo Đại Hội.

Đại diện Đảng ủy Sở Giáo dục, đồng chí mong Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt các mối quan hệ, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kết quả Đại hội bầu ra 03 đồng chí trong Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020:

01. Đồng chí Nguyễn Nga                 Bí thư

02. Đồng chí Trần Thị Nhài              P. Bí thư

03. Đồng chí Giã Tố Quyên              Chi ủy viên


R (31) (1).JPG

Ban Chi Ủy Nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại diện Chi ủy đồng chí Nguyễn Nga phát biểu: Ban Chi ủy sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với ban ngành đoàn thể trong và ngoài đơn vị. Xây dựng tiêu chí phù hợp năng lực, đối tượng hoạt động của đơn vị, Chi ủy. Tham mưu, tranh thủ sự quan tâm của Đảng ủy, của lãnh đạo Ngành tạo mọi điều kiện để đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị và ngành Giáo dục trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

R (34).JPG

Đ/c Đặng Thùy Phương chụp ảnh lưu niệm cùng Chi Ủy.

 

                                               Cà Mau, ngày 26 tháng 5 năm 2017
H.TCác ý kiến của bạn đọc Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 5
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 5

Người dùng Online: Lượt truy cập: