Đóng Tin tức sự kiện
Cà Mau: Tăng cường công tác bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

[ Cập nhật vào ngày (27/09/2014) ] - [ Số lần xem: 422 ]

Để hạn chế, khắc phục những tồn tại nhằm triển khai có hiệu quả công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015 và các năm tiếp theo, ngày 12/8/2014, Sở GD&ĐT Cà Mau ban hành công văn gởi các đơn vị, trường học trong tỉnh về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên


Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên là chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác giáo dục - y tế, trong đó có công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh tại các trường. BHYT học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, riêng HSSV thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ đến 70%.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nên việc thực hiện chính sách BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên nói riêng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh. Nhiều địa phương trong tỉnh có tỷ lệ HS tham gia BHYT cao. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác BHYT đối với nhóm đối tượng học sinh, sinh viên vẫn còn một số hạn chế: Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT còn thấp, việc chuyển kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên chưa kịp thời… Do đó, để hạn chế, khắc phục những tồn tại nhằm triển khai có hiệu quả công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015 và các năm tiếp theo, ngày 12/8/2014, Sở GD&ĐT Cà Mau ban hành công văn gởi các đơn vị, trường học trong tỉnh về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.
22.bmp
Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Cà Mau yêu cầu các đơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHYT đối với học sinh, sinh viên và ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham ra BHYT rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Phối hợp với bảo hiểm cùng cấp tổ chức thu và phát thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, không để học sinh, sinh viên nào khi ốm đau cần khám điều trị bệnh mà không có thẻ BHYT…Xuân TháiCác ý kiến của bạn đọc