Quảng cáoCông bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014

[ Cập nhật vào ngày (26/09/2014) ] - [ Số lần xem: 539 ]
Công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014
Công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý - Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Bộ GDĐT vừa ký văn bản số 365 – BGDĐT thông báo về phiên họp thứ nhất của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND – NGƯT.


Theo đó, ngày 20/5, Thứ trưởng Trần Quang Quý đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ nhất Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Bộ GD&ĐT.

Tham dự phiên họp có 26 Thành viên (1 Thành viên vắng mặt có lý do, vẫn tham gia bỏ phiếu bầu) và Ban thư ký của Hội đồng. Trưởng ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND - NGƯT do các hội đồng cấp tỉnh, hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ GD&ĐT gửi về; báo cáo tình hình đơn thư phản ánh về việc đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT ở một số đơn vị.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các Thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Trần Quang Quý kết luận:

- Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn.

- Hội đồng đã đề cử tổ kiểm phiếu bầu. Tổ kiểm phiếu đã làm việc theo đúng quy định.

Kết quả bỏ phiếu sơ duyệt các nhà giáo đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT đưa vào danh sách bỏ phiếu tán thành phiên họp toàn thể lần thứ hai (Xem danh sách).

Bộ GD&ĐT đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, các Đại học Quốc gia thông báo kết quả sơ duyệt tới toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

Các ý kiến phản hồi gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30/5/2014.GD&TĐ