Quảng cáo Nghiên cứu khoa học
Đề tài Lịch sử giáo dục - đào tạo Cà Mau giai đoạn 1945- 2010 đã được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh thông qua và đạt kết quả khả quan

[ Cập nhật vào ngày (17/08/2014) ] - [ Số lần xem: 665 ]

Chiều 22/4 / 2014, tại Sở GD- ĐT Cà Mau, Hội đồng nghiệm thu Đề tài "Lịch sử giáo dục - đào tạo Cà Mau giai đoạn 1945- 2010" do Nhà giáo nhân dân, Tiến sĩ -Thái Văn Long, giám đốc Sở GD- ĐT Cà Mau làm chủ nhiệm, được Hội đồng khoa học cấp tỉnh thông qua và đạt kết quả khả quan.


Đề tài có 5 chương, và phân chia thành nhiều giai đoạn, trong đó,  khái quát về đặc điểm địa lý, dân cư, kinh tế và xã hội của tỉnh Cà Mau, sự phát triển của của giáo dục trong thời kỳ chống Pháp, giai đoạn 1945- 1954, giai đoạn chống Mỹ 1954 – 1975, và sau ngày miền Nam giải phóng, đến năm 2010. Đề tài do Ban chủ nhiệm gồm 9 thành viên công tác trong ngành giáo dục nhiều năm biên soạn rất công phu. Sau phần trình bày tóm tắt của chủ nhiệm đề tài, các phản biện và thành viên Hội đồng đã có nhận xét đánh giá cao, đồng thời cũng có những ý kiến đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục bổ sung.  Kết quả, đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao.

DSCF4514_9.JPG

Nhà giáo nhân dân, Tiến sĩ -Thái Văn Long, giám đốc Sở GD- ĐT Cà Mau chủ nhiệm Đề tài báo cáo với Hội đồng nghiệm thu

DSCF4508_7.JPG

Phó giám đốc Sở GD- ĐT Cà Mau - Lê Thanh Liêm thông qua nội dung buổi làm việc

DSCF4493_3.JPG

Các thành viên có liên quan tại buổi làm việc

DSCF4488_2.JPG

Các thành viên có liên quan tại buổi làm việc

DSCF4510_8.JPG

Thầy Lê Quang Phước phát biểu 

DSCF4501_5.JPG

Cô Đoàn Thị Bẩy phát biểu phản biện 

DSCF4505_6.JPG

Thầy Tạ Tấn Thành phát biểu

DSCF4487_1.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Đề tài có ý nghĩa rất lớn về giá trị sử dụng đối đối với ngành giáo dục Cà Mau, đồng thời, góp phần nâng cao hiểu biết đối với các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp giáo dục tỉnh Cà Mau hơn 65 năm qua./.  

Thông Sắc- Sở GD- ĐT Cà MauCác ý kiến của bạn đọc