Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Nghiên cứu khoa học
Đóng
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2017: Mã Thị Anh Thoa - Trường THPT Hồ Thị Kỷ

[ Cập nhật vào ngày (17/10/2018) ] - [ Số lần xem: 146 ]

Tên đề tài: PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHE VÀ NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH KHỐI 10 TRƯỜNG THPT HỒ THỊ KỶ TRONG TIẾT CHỦ ĐỀ BÁM SÁT


11.1. Mục tiêu chung

Đề xuất các biện pháp trong giảng dạy nhằm nâng cao kỹ năng nghe và nói tiếng Anh cho học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Hổ Thị Kỷ trong tiết chủ đề bám sát để đáp ứng được sự phát triển năng lực tiếng Anh của học sinh, nâng cao khả năng nghe, nói đồng thời đáp ứng được việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo khung năng lực tiếng Anh 6 bậc dành cho Việt Nam.

11.2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định và hệ thống hóa được cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài: Các khái niệm, các phương pháp và kỹ thuật dạy học ngoại ngữ mới, các nội dung hướng dẫn thực hiện việc đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực tiếng Anh 6 bậc dành cho Việt Nam…

- Tìm hiểu và đánh giá thực trạng về công tác giảng dạy môn tiếng Anh cho học sinh lớp 10 Trường THPT Hồ Thị Kỷ với những nội dung: về chất lượng học tập môn Tiếng Anh, về ý thức, thái độ học tập môn tiếng Anh của học sinh lớp 10, về nội dung và phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh ở trường TPHT Hồ Thị Kỷ...

   -  Đề xuất các biện pháp trong giảng dạy nhằm nâng cao kỹ năng nghe và nói tiếng Anh cho học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Hổ Thị Kỷ trong tiết chủ đề bám sát.
     
    Xem chi tiết file đính kèm:Nguyễn Hoàng EmCác ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 80
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 80

Người dùng Online: Lượt truy cập: