Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Nghiên cứu khoa học
Đóng
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2017: Nguyễn Cao Thơ - Trường THPT Huỳnh Phi Hùng

[ Cập nhật vào ngày (17/10/2018) ] - [ Số lần xem: 184 ]

Giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh các trường THPT huyện Trần Văn Thời qua những hoạt động cụ thể


Mục tiêu của đề tài:

1. Mục tiêu chung:

      Khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao giáo dục và rèn luyện KNS cho học sinh THPT qua các hoạt động giáo dục cụ thể trong các buổi: Ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa theo chủ điểm tháng, các hoạt động phong trào, tiết chào cờ,…  Nhằm giúp học sinh có được năng lực tâm lý xã hội để đáp ứng và đối phó với những yêu cầu, thách thức của cuộc sống; có lối sống lành mạnh, có ý thức về giá trị bản thân, biết tôn trọng và quan tâm giúp đỡ mọi người; tăng cường, nâng cao nhận thức giáo dục KNS, giá trị sống và giao tiếp ứng xử cho học sinh để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học.

  2. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định và hệ thống được lý luận về KNS và giáo dục KNS cho học sinh THPT.

- Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng về việc giáo giục KNS đối với học sinh THPT trong hyện Trần Văn Thời:

+ Nhận thức của giáo viên và học sinh về KNS.

+ Đánh giá của giáo viên về thực trạng KNS của học sinh THPT hiện nay.

+ Nhận thức của GV về bản chất, sự cần thiết của việc giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục cụ thể.

+ Mức độ thực hiện giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục cụ thể.

- Xây dựng nội dung, phương pháp của các hoạt động giáo dục KNS cụ thể và tổ chức thực nghiệm đối với học sinh THPT Huỳnh Phi Hùng.

   - Tổng hợp và thống kê kết quả đạt được, so sách với thực trạng ban đầu từ đó có đề xuất giải pháp nâng cao giáo dục và rèn luyện KNS cho học sinh THPT qua các hoạt động cụ thể.

Chi tiết xem file đính kèm:Nguyễn Hoàng EmCác ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 69
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 69

Người dùng Online: Lượt truy cập: