Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Nghiên cứu khoa học
Đóng
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2017: Dương Hồng Ngân - Trường THPT Huỳnh Phi Hùng

[ Cập nhật vào ngày (15/10/2018) ] - [ Số lần xem: 157 ]

Đề Tài: Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay


Mục tiêu chung

Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay

 Mục tiêu cụ thể

- Xác định và hệ thống hóa được cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài: các khái niệm liên quan đến đề tài; làm rõ vai trò quan trọng của đạo đức, lối sống đối với mỗi cá nhân

- Tìm hiểu và đánh giá thực trạng về thực trạng giáo dục đạo đức lối cho học sinh trung học phổ thông huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay: Về phẩm chất chính trị tư tưởng; về đạo đức, về lối sống

        -  Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh trung học phổ thông huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay.

Xem chi tiết file đính kèm:Nguyễn Hoàng EmCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 15
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 15

Người dùng Online: Lượt truy cập: