Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Giáo dục môi trường
Đóng
Giáo dục môi trường gắn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

[ Cập nhật vào ngày (12/08/2018) ] - [ Số lần xem: 91 ]

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục môi trường, những năm qua, Sở Giáo dục và đào tạo Cà Mau đã chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục tích cực đẩy mạnh các hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh gắn liền với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường một cách thường xuyên, liên tục.


Theo đó, các đơn vị đã đẩy mạnh giáo dục môi trường cho học sinh. Ở bậc học mầm non, việc giáo dục môi trường đã được  tổ chức, thực hiện qua chuyên đề “Bé làm quen với môi trường xung quanh”, thông qua các hoạt động vui chơi theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học” nhằm cung cấp và hình thành cho các cháu những  hiểu biết đơn giản về môi trường sống, biết giữ gìn sức khỏe bản thân, có hành vi ứng xử phù hợp để bảo vệ môi trường. Ở bậc Tiểu học, việc giáo dục môi trường được thực hiện khá rộng rãi qua các môn học giáo dục sức khỏe và tìm hiểu tự nhiên, xã hội. Thông qua các giờ học chính khóa và ngoại khóa, giáo viên giáo dục cho các em ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, nâng cao lòng yêu thiên nhiên, đất nước. Ở bậc Trung học, nội dung giáo dục môi trường được lồng ghép tích hợp qua nhiều môn học có liên quan như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục công dân. Thông qua giáo dục môi trường, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về các yếu tố môi trường, vai trò của môi trường đối với con người và tác động con người đối với môi trường, phát triển kỹ năng bảo vệ và gìn giữ  môi trường.

27544707_892149147611148_4852733269022779286_n.jpg

Để công tác giáo dục môi trường trong trường học tiếp tục phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên  và học sinh về bảo vệ môi trường, gắn việc giáo dục môi trường với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”; Giáo dục môi trường phải đi đôi với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; Thường xuyên mở các chuyên đề  bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho giáo viên về giáo dục môi trường nhằm nâng cao khả năng tích hợp, lồng ghép giáo dục môi trường trong các giờ học chính khóa, khắc phục những khiếm khuyết khi lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong giảng dạy các môn chính khóa…
Mai Hoàng

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 38
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 38

Người dùng Online: Lượt truy cập: