Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Trao đổi ý kiến
Đóng
Xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh

[ Cập nhật vào ngày (30/10/2018) ] - [ Số lần xem: 50 ]

Theo Điều lệ trường phổ thông, tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.


Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường. Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.

Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường, Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

dt_221120161726_q4.jpg

Hoạt động của tổ (nhóm) chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục. Vậy làm thế nào để xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh làm đòn bẩy cho việc nâng cao chất lượng. Trao đổi về vấn đề này, thầy Hoàng Văn Sum, phó hiệu trưởng Trường THPT Thới Bình chia sẻ: Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là những vấn đề về thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, thực hiện các văn bản chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ năm học và các yêu cầu mang tính thức tiễn được mang ra thảo luận, phân tích dưới nhiều góc độ và rút ra những kết luận sư phạm, những biện pháp khả thi có thể vận dụng vào thực tiễn, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Để việc sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục tiêu thì cần thiết phải quản lí, chỉ đạo nội dung này một cách khoa học, chặt chẽ và có những biện pháp quản lí khả thi nhất phù hợp điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh trong môi trường sư phạm của nhà trường.

Thầy Hoàng Văn Sum cho biết thêm: Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường phổ thông và trung tâm GDTX với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và GDTX, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Theo đó, việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại tổ chuyên môn, trường và cụm trường phải theo hướng nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn trong các trường phổ thông và các trung tâm GDTX. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ quản lí và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh.
Cẩm Tú

Xem thêm: Trao đổi ý kiến


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 80
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 80

Người dùng Online: Lượt truy cập: