Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Triển khai kế hoạch sắp xếp, tinh giản đội ngũ viên chức, giáo viên các đơn vị trường học

[ Cập nhật vào ngày (23/01/2016) ] - [ Số lần xem: 1203 ]

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc sắp xếp, tinh giản đội ngũ viên chức, giáo viên các đơn vị trường học trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau, năm học 2016-2017, Giám đốc sở giáo dục triển khai kế hoạch đến các đơn vị trường học trực thuộc.


Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, đồng thời thực hiện đánh giá, phân loại, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng hợp lý về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

TTr ThoiBinh 3 (FILEminimizer).JPG

Sắp xếp, tinh giản đội ngũ viên chức, giáo viên các đơn vị trường học sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Cũng theo kế hoạch, năm 2016, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung rà soát lại mạng lưới các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh để sắp xếp, giảm bớt đầu mối quản lý, tinh gọn bộ máy, từng bước đổi mới công tác quản lý theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo.

Ngành Giáo dục và Đào tạo sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo hướng đối với giáo viên không đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì động viên, tạo điều kiện để chuyển sang ngành nghề khác, lưu ý đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho đối tượng này. Đối với số lượng giáo viên thừa còn lại, điều chuyển sang các trường còn thiếu giáo viên trên địa bàn hoặc báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo điều chuyển sang các trường khác trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện việc sắp xếp, tinh giản đội ngũ viên chức, giáo viên các đơn vị trường học trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau từ năm học 2016-2017.
Phạm Đức

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 33
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 33

Người dùng Online: Lượt truy cập: