Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉ lệ giáo viên dạy tiếng Anh các cấp tại tỉnh Cà Mau đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được nâng lên. Ở cấp tiểu học, số giáo viên đạt chuẩn B2 chiếm hơn 37%; cấp trung học cơ sở, giáo viên đạt chuẩn B2 hơn 60%; cấp trung học phổ thông, số giáo viên đạt chuẩn C1 xấp xỉ 44%.


Đây là một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.


Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau trong năm học 2017-2018.


Để triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2018 đúng tiến độ, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau vừa triển khai công văn rà soát năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh đạt chuẩn khung năng lực ngoại ngữ trên địa bàn toàn tỉnh.


Ngày 5/9, toàn tỉnh có khoảng 250.000 học sinh ở các cấp học chào đón năm học mới. Năm học này, tỉnh có 557 trường với hơn 8.800 lớp học, và hơn 14.000 giáo viên giảng dạy.


Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc sắp xếp, tinh giản đội ngũ viên chức, giáo viên các đơn vị trường học trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau, năm học 2016-2017, Giám đốc sở giáo dục triển khai kế hoạch đến các đơn vị trường học trực thuộc.


Nhờ làm tốt công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mà hiện tại đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đáp ứng tốt việc dạy học, đặc biệt là việc đổi mới giáo dục.


Trong thời gian tới, ngành Giáo dục Cà Mau tiếp tục sắp xếp phân bổ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo đồng đều giữa các trường, các huyện để nâng cao chất lượng giáo dục.


Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình tiến hành quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong toàn ngành đảm bảo cho các trường có đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tiêu chuẩn hoá về trình độ


Đồng thời với đòi hỏi một chế độ đãi ngộ tương xứng, vấn đề thay chất đội ngũ giáo viên thông qua việc thay đổi cách tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng cũng được nhiều chuyên gia đặt ra.


 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 86
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 86

Người dùng Online: Lượt truy cập: