Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, Thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước

[ Cập nhật vào ngày (12/04/2015) ] - [ Số lần xem: 1534 ]

Theo đó, Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 năm 2015 và thay thế cho Thông tư 03/2010/TT-TTCP ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Thanh tra Chính Phủ...


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm!Tập tin đính kèm

http://thanhtra.moet.gov.vn/Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 37
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 37

Người dùng Online: Lượt truy cập: