Tin tức - Sự kiện » Tin tức các đơn vị
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin tức các đơn vị
Đóng
Đổi mới giáo dục theo hướng coi trọng phẩm chất, năng lực người học

[ Cập nhật vào ngày (10/01/2019) ] - [ Số lần xem: 35 ]

Sau 04 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường THPT Thới Bình đã có nhiều đổi mới tích cực, đặc biệt là đổi mới theo hướng coi trọng phẩm chất, năng lực người học.


Theo thầy Võ Văn Thử, hiệu trưởng nhà trường, trong những năm qua nhà trường tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về đổi mới giáo dục. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên về việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, có sự tập trung chăm lo cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của đơn vị.

NGƯT Hoàng Văn Sum, bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường giao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học và có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành thí nghiệm, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

truong.JPG

Đồng thời, chỉ đạo các tổ/ nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Thông qua giảng dạy ở các môn học và các hoạt động như mittinh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt cuối tuần, các hội thi tìm hiểu về việc triển khai việc lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản,…

Đối với các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, nhà trường chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo như tham quan tìm hiểu thực địa, các cuộc thi, hội thi, hội trại, đố vui,…

 
Lê Kiều

Xem thêm: Tin tức các đơn vị


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 102
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 102

Người dùng Online: Lượt truy cập: